Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

DOPRAVA: KRAJ PROPOJENÝ MODERNÍ DOPRAVNÍ SÍTÍ

„Stejně jako se odkládá dostavba dálnice, odsouvá se i slibované ‚rozlétání‘ letiště. Nebudeme proto pokračovat v budování vzdušných zámků za stamiliony, pokud se ukáže jejich nesmyslnost a nereálnost. NA POSTOJI K LETIŠTI BYCHOM SE MĚLI DOMLUVIT. Místo neefektivních investic chceme vynaložit prostředky na silnice a cyklostezky, abyste se bezpečně dostali do práce a vaše děti do školy. Místo slibů, že dálnice D3 či D4 budou dokončeny do několika let, vám zaručuji razantnější a sebevědomý kraj ve vyjednávání se státem. Kraj, který ví, co chce.“

Doprava, její plánování a stav silnic jsou jedny z nejostudnějších vizitek kraje. Chceme Jihočechy více zapojit do plánování rekonstrukcí a rozhodování o jízdních řádech. JAKÁ JE PŘEDSTAVA ZAPOJENÍ JIHOČECHŮ? Každý musí mít možnost jednoduše a přehledně zjistit, kam a kolik bude kraj investovat.

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme spojit všechny politické síly, které se dlouhodobě berou za budování dálnic, a napřít snahu jedním směrem. SPOLEČNĚ dokážeme být daleko silnějším a důraznějším partnerem ve vyjednávání se státem.

BUDEME PODPOROVAT:

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

  • zachování obslužnosti i těch nejmenších obcí a propojení kraje funkčním integrovaným dopravním systémem
  • chytrá řešení pro řízení dopravy i parkování v našich obcích a městech
  • veřejná soutěž na dopravní obslužnost bez znevýhodňujících kritérií, které nahrávají předem daným vítězům

REKONSTRUKCE SILNIC

  • zmapování, zjednodušení a zveřejnění přehledu poničených komunikací
  • nový a konkrétní plán oprav, ve kterém se každý vyzná
  • větší zapojení obcí do rozhodování o termínech plánovaných rekonstrukcí a průhledné a férové soutěže na opravy silnic

VÝSTAVBA A ROZVOJ

  • další investice do letiště jen po prověření a zhodnocení jeho smysluplnosti a efektivnosti
  • konec stamilionových investic do letiště, dokud nějaká opravdu nezávislá studie neprokáže ekonomickou životaschopnost projektu a pokud nebude nalezen strategický partner
  • rychlejší budování dálnice razantním a společným postupem nás všech, což vytvoří větší tlak na stát

BEZPEČNOST

  • prohloubení spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
  • podpora vzdělávání o zásadách bezpečného chování našich dětí a školáků
  • rekonstrukce nejnebezpečnějších úseků silnic

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY