Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Knot: Písek má „smart“ kancelář

Svou činnost zahájila 1kancelář pro projekt Rozvoj Smart City Písek. Její agenda bude spadat do kompetence místostarosty města Písek Josefa Knota.

„Abychom si udrželi pozici „smart“ leadera mezi českými městy střední velikosti, potřebovali jsme zřídit odborné pracoviště, které zastřeší aktivity kolem Smart City Písek a přijde se systémovými koncepcemi, které vytýčí naše priority v rámci oblastí definovaných Modrožlutou knihou a na základě nich navrhne projekty vhodné k realizaci. Obdobné pracoviště zatím žádné další české město usilující o zavádění konceptu chytrých měst nezřídilo. Písek může proto získat určitou komparativní výhodu,“ zdůvodnil existenci pracoviště místostarosta Josef Knot.

Provoz kanceláře je z 95 procent financován z operačního programu zaměstnanost, který financuje mimo jiné také zefektivnění veřejné správy.

Ačkoli pracoviště ještě ani nezačalo naplno fungovat, vedoucí Ing. Vladimír Zadina a PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D, garant oblasti informační technologie, se už vydali do irského Limericku řešit jeden z pilotních projektů, do kterého se město Písek zapojilo. Nese název BALANCITIES a Písek k účasti před několika měsíci oficiálně přizvalo partnerské město Trondheim, které je „vedoucím partnerem“ konsorcia měst, konkrétně již zmíněného norského Trondheimu, belgické Lovaně a irského Limericku. Město Písek tak má šanci za evropské prostředky dosáhnout na drahé, ale efektivní chytré technologie. Kromě Písku se do celoevropských vlajkových projektů zatím zapojila jen Praha a Brno.

Martin Volný