Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH: MODERNÍ KRAJ SPOJENÝ TRADICÍ I ZÁŽITKEM

„Cestovní ruch je významnou součástí hospodářství našeho kraje. S neuvěřitelným kulturním bohatstvím a kouzelnou krásou jižních Čech se jedná o odvětví, které má jedinečné podmínky pro další rozvoj. Využijme naplno potenciál, který máme!“

1,35 milionu. Tolik turistů navštívilo náš kraj. Dvakrát více než kolik u nás žije obyvatel. Netřeba vysvětlovat, jak obrovský impuls přinášejí rozvoji jižních Čech.

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme pokračovat v atraktivní propagaci regionu. Zajistíme její účelnější zacílení. Rozvoj cestovního ruchu ale nejsou jen líbivá hesla a nákladné jednorázové akce typu Jižní Čechy olympijské. Atraktivitu našeho regionu posílí kvalitní infrastruktura, chytrá a přívětivá města, systematická péče o památky a pestrý kulturní život. Neriskujme to, že nám nedostatečná silniční síť udělá ve světě ostudu.

BUDEME PODPOROVAT:

  • zachování Otáčivého hlediště v Českém Krumlově a vybudování nové točny v souladu s požadavky UNESCO, lepší komunikaci mezi krajem a lokálními centry cestovního ruchu a také mezi krajem a státní agenturou Czech Tourism
  • dlouhodobě udržitelný systém přeshraničních stáží pro zaměstnance v cestovním ruchu za účelem rozvoje jejich kvalifikace
  • přibližování kvality služeb těm, které jsou poskytovány v zahraničí, například kampaněmi s cílem motivovat podnikatele k získávání mezinárodních certifikátů kvality, vícezdrojové financování Jihočeského divadla
  • zajištění reprezentativní expozice mezinárodního muzea Keramiky v Bechyni
  • založení destinačního managementu cestovního ruchu v turisticky exponovaných lokalitách jižních Čech

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY