Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Budějovické Science centrum by mělo nabídnout zábavné poznávání

V Českých Budějovicích byl položen první základní kamínek k vybudování SCIENCE CENTRA. Zástupci klíčových stakeholderů neboli postaru zájemníků Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, Jihočeské hospodářské komory, Jihočeské univerzity, Vysoké školy technické a ekonomické a Biologického centra již dříve podepsali Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci SCIENCE CENTRA v Českých Budějovicích.
V memorandu je uvedeno, že hlavním cílem vybudování SCIENCE CENTRA je zatraktivnění přírodovědných a technických oborů mezi veřejností, popularizace vědeckých výstupů, prezentace inovačních technologií firem a zároveň vytvoření atraktivního turistického cíle v Českých Budějovicích.
SCIENCE CENTRUM by rovněž mělo být, alespoň tak soudím, centrem zábavného poznávání založeným na interaktivitě a experimentování. Jeho smyslem by bylo objevování nových věcí a zákonitostí, poznávání, vytváření si vlastních hypotéz a jejich vyzkoušení. Základním přístupem ke všem představovaným exponátům musí být zapojení co nejvíce smyslů. To znamená, že všechno lze nejen vidět, ale i osahat, použít, něco i poslechnout, očichat. Prostě ochutnat.
Budovat SCIENCE CENTRUM se musí v duchu anglického hesla: „Exploration through thought-provoking do-it-yourself experiment“ nebo-li volně přeloženo „objevování prostřednictvím mysl provokujících vlastnoručních pokusů“.
Možná jsem až přílišný idealista, ale představuji si, že návštěvník našeho SCIENCE CENTRA by měl odcházet s pocitem, že se pobavil, a navíc i s potřebou o zážitcích dál diskutovat, přemýšlet a dále si prohlubovat své znalosti.
Dalším krokem k cíli po podepsání memoranda je zadání zpracování studie proveditelnosti. Tento krok se nesmí podcenit. Pokud se špatně začne, celý projekt může uvíznout na mrtvém bodě. To mějme na paměti a toho se vyvarujme.

Ivo Moravec, člen Rady Jihočeského kraje