Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Desatero pro veřejné zadávání musí platit pro obě strany kontraktu

V protikorupčním desateru pro veřejnou správu se praví: „Zakázky obce trhu volnému otevřeš a pletich v soutěžích veřejných se vystříháš.“
To ve zkratce znamená, že veřejný zadavatel, tedy obec nebo kraj, bude zveřejňovat všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených  zakázkách. Nezbytné je, aby veřejné zakázky byly zadávány  na  základě  otevřené a spravedlivé soutěže.
Pak tady máme ale ještě druhou stranu veřejné soutěže. Ty, kdo se o veřejné zakázky ucházejí. I ti by měli dodržovat desatero a odvádět pro veřejný sektor dobrou práci a hrát fair play.
Ne všichni však mají dobrou vůli. S těmi špatnými by se měly mít obce a kraje možnost vypořádat.
Zákon jim v tom moc nepomáhá.
Jedna možnost se však nabízí. V zákoně o zadávání veřejných zakázek se mimo jiné praví:
„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.“
Cesta je to zatím neprošlapaná. Jinou možnost ale obce a kraje zatím nemají.