Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Jen zdánlivě bezvýznamný projekt

V abecedě zločinů komunismu nalezneme pod písmenem „Ž“ heslo železná opona. Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci společně s Gymnáziem Zwettl společně realizují přeshraniční projekt „Za železnou oponou“. Projekt s celkovými výdaji přes 200 000 Kč financovaný z Fondu malých projektů Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – ČR 2014-2020 započal v červnu 2018 a bude probíhat až do září 2019.

Studenti obou gymnázií se budou zabývat společnou historií v období, kdy bylo Československo od Rakouska odděleno „železnou oponou“. Výsledkem projektu by měl být společný pohled na téma moderních dějin, které je velmi důležité, aktuální a zatím stále ještě málo zpracované. S výstupy projektu bude seznámena veřejnost na české i rakouské straně.

Spolupracovat budou i významné odborné instituce, především Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, Státní okresní archív v Jindřichově Hradci a nebo Muzeum Jindřichohradecka.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit spolufinancování projektu ve výši 33 535 Kč a předfinancování projektu ve výši 190 017,50 Kč. I díky takovým projektům přestává být hranice mezi Českem a Rakouskem dělící linií a stává se spojujícím švem.