Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Kraj od státu koupil pozemky u Vrbenských rybníků

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém posledním zasedání schválilo další výkup pozemků v ochranném pásmu Vrbenských rybníků. Jedná se o necelých 10 hektarů přírodně cenného území v zeleném klínu mezi ulicemi Husova a Evžena Rošického.
Bezúplatný převod od státu, respektive Ministerstva obrany České republiky, byl bohužel ministerstvem zamítnut. Celková sjednaná cena činí 673 850 Kč. Jihočeský kraj má možnost na údržbu a zvelebení tohoto území získat dotace. Místo je důležité nejen z hlediska ochrany přírody. Slouží jako výletní místo pro mnoho obyvatel blízkých sídlišť Vltava, Šumava a Máj. Nedaleko se nachází oblíbený a hojně využívaný Park 4D, na který by v budoucnu upravená „řízená“ divočina mohla volně navazovat.