Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Kraj podpoří Příběhy našich sousedů

Rada kraje na dnešním zasedání schválila rozpočtové opatření, díky kterému bude zajištěno financování projektu „Příběhy našich sousedů“.

Tento vzdělávací projekt pochází z dílny neziskové organizace Post Bellum. Je určen pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Žáci a studenti se za pomoci učitelů a lidí z organizace Post Bellum stanou na několik měsíců rozhlasovými a/nebo televizními dokumentaristy. Jejich úkolem je udělat rozhovor s pamětníkem, jeho vzpomínky natočit, zpracovat fotografie a zkoumat v archivech. Cílem je vytvoření vlastní původní rozhlasové, televizní nebo psané reportáže či dokumentu. Tvůrčí práci se meze nekladou. Žáci mohou nakreslit komiks, vymyslet zajímavou prezentaci pro spolužáky nebo se vydat do některé z redakcí rozhlasu, kde s pomocí zkušených redaktorů záznam sestříhají do rozhlasové reportáže. Musí také vystoupit před publikem a svou práci představit veřejnosti a obhájit před odbornou porotou. Jejich práce je pak zveřejněna na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz.

Do projektu bude díky finančnímu příspěvku Jihočeského kraje ve výši 185 000 Kč zapojeno následujících osm středních škol zřizovaných krajem: Gymnázium Český Krumlov, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky Český Krumlov, Gymnázium České Budějovice (Jírovcova 8), Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Písku, Gymnázium Písek, Gymnázium Třeboň, Gymnázium České Budějovice (Česká 64) a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích.

Díky dětem z Plzně známe životní osud paní Jarmily Bočánkové. Příběh ženy, které komunisté sebrali nejlepší roky života. Paní Bočánková v reportáži říká: „To já nikdy komunistům neodpustím, že mi nikdo neřekl větu: Mám tě rád.“

Zapomínat se nevyplácí.

Foto: www.pribehynasichsousedu.cz