Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Kraj pomůže budějovickým sokolům s rekonstrukcí tribuny

V roce 1924 byl otevřen stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Slavnostního otevření se účastnil i prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. Záhy proběhl mohutný Krajový slet s účastí zahraničních sokolů. Pak vybudovali členové jednoty na stadionu i škvárovou běžeckou dráhu a další atletická sportoviště.
V roce 1929 došlo k položení čtyř základních kamenů sokolovny. Ty sem byly přivezeny z památných míst Jihočeského kraje.
Českobudějovická sokolská jednota patří mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské. Členská základna čítá 1530 členů, z toho dětí a mládeže do 18 let je 881. Bohužel stávající stav sportovního areálu je z technického a organizačního hlediska nedostačující a nevhodný.
Nyní, zdá se, se začíná blýskat na lepší časy. Na rekonstrukci atletického stadionu (1. etapa – tribuna) mají Sokolové projekt za 32 149 744 Kč. Z dotačního programu MŠMT mají přislíbeno 20 000 000 Kč. Sami Sokolové přispějí částkou 2 149 744 Kč.
Zbývá 10 000 000 Kč, které by měly přijít z veřejných zdrojů. Z krajského rozpočtu mají přislíbeno 5 000 000 Kč. Tato částka je radou kraje doporučena ke schválení krajskému zastupitelstvu, které zasedne 22. února 2018. Zbývajícími 5 000 000 Kč by mělo přispět Statutární město České Budějovice.
Ač se s vedením města jedná již od roku 2016, stále není nic jistého. Doufám, že kvůli liknavému přístupu budějovických konšelů Sokol o dotaci nepřijde.
Času už moc není.