Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Kraj prohlubuje spolupráci s Akademií věd

Rada Jihočeského kraje minulý týden schválila Smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Akademií věd ČR. Rámcovou smlouvu s Akademií věd ČR mají uzavřenou již kraje Jihomoravský, Vysočina, Královehradecký, Pardubický, Ústecký a Zlínský. Cílem je zejména podpora rozvoje spolupráce akademických pracovišť s regiony při řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací. Akademie věd České republiky garantuje odbornou kvalitu výzkumných projektů, kraje zase přínos konkrétních výzkumů pro danou oblast života.
Obě smluvní strany přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Na základě podepsané rámcové smlouvy o spolupráci probíhá podpora formou dotace na konkrétní projekty, které partneři společně připraví k tématům, která obě strany chtějí a mají zájem řešit.
Dotace na řešení společného projektu se poskytuje na jeden kalendářní rok a její výše činí nejvýše 200 000 Kč. Uzavřením rámcové smlouvy nevznikají přímé finanční nároky. Jihočeský kraj se tím nezavazuje k poskytnutí ani minimální částky finanční podpory z rozpočtu v daném roce. O financování se bude vždy rozhodovat teprve na základě návrhů konkrétních projektů.