Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Kraj se chystá na druhou vlnu kotlíkových dotací

Dobrou zprávou je pokračování dotačního programu cíleného na snížení emisí z lokálního vytápění domácností, krátce řečeno kotlíkových dotací. Předmětem podpory je výměna zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním, které zvláště v zimním období významně přispívají ke znečišťování ovzduší ve městech i na venkově.

O dotaci mohou žádat domácnosti z celého kraje. Žádosti budou předkládány jen elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku žádosti a povinných příloh. To umožní vytvoření transparentního pořadí žádostí a zajistí rovné podmínky pro žadatele z celého Jihočeského kraje. A hlavně zamezí vzniku nedůstojných dlouhých front při podávání žádostí.

I taková drobná a zdánlivě bezvýznamná opatření přispívají k vytváření chytrého regionu jižních Čech.

Další informace získáte na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.