Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Rada kraje poskytla dotaci legionářům

Rada Jihočeského kraje jednomyslně schválila finanční dotaci 80 000 Kč pro Československou obec legionářskou.

Československá obec legionářská (ČsOL) je nestranický nepolitický spolek, který sdružuje válečné veterány československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, válečné veterány AČR – účastníky zahraničních vojenských misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL.

ČsOL byla založena na ustavujícím sjezdu v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války. Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost opět obnovena.

Ale už v únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace. ČsOL byla protiprávně zrušena.

Po roce 1989 byla činnost ČsOL opět obnovena.

Po celou dobu 42 let vlády jedné strany byla ČsOL vymazána z paměti národa. Přežívala jen v zahraničí. Ve svobodném světě.

„Legionáři byli ve vlasti, v jejich domovině, za kterou bojovali, perzekvováni. Vězněni byli jen proto, že bojovali za svobodu a demokracii,“ dodává člen rady Jihočeského kraje Ivo Moravec.