Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Sto let české státnosti

V letošním roce oslavíme významné výročí. Už to bude celých 100 let od vzniku samostatného Československa. Dnem 28. října 1918 se začala psát další kapitola naší historie.
Stoleté období, kdy jsme byli svědky i aktéry řady klíčových historických událostí.
Světlejší období se střídala s temnějšími. Stalo se toho mnoho, čím jsme si my a naši předkové museli projít.
Smutný rozpad rakousko-uherské monarchie, radost ze společného státu Čechů a Slováků, hrůzy druhé světové války, komunistický puč, Pražské jaro završené „bratrskou“ okupací, normalizace, sametová revoluce, klidný rozchod Čechů a Slováků, vznik České republiky, vstup do Severoatlantického paktu a Evropské unie.
Historie se nezastavuje a pokračuje dál. Máme příležitost ohlédnout se zpět a zamyslet se, kam se jako společnost ubíráme. Kam směřujeme.
Příležitost inspirovat se osobnostmi, které nás svým myšlením posouvaly kupředu.
I to byly důvody, které radu Jihočeského kraje vedly k vyhlášení dotačního programu na podporu oslav 100 let české státnosti.
Cílem je podpořit projekty, které důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenou českou národní historii uplynulého století a posílí tak vnímání České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím. Vyčleněno je 5 000 000 Kč.
Poslední slovo bude mít krajské zastupitelstvo ve čtvrtek 22. února 2018.