Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / listopad 18

V pátek 16. listopadu se sešli krajští zastupitelé, aby mimořádně projednali několik bodů týkajících se zvýšení kapitálu jihočeských nemocnic a staveb krajských silnic. O jejich zasedání informuje člen rady Jihočeského kraje Ivo Moravec.

Z 55 zastupitelů a zastupitelek se nás sešlo 48.

Na krátkou dobu byla vyhlášena přestávka. Nefungovalo hlasovací zařízení. V takový chvílích si vždy uvědomím, že systém, který lidstvo za posledních několik desetiletí vytvořilo je velmi zranitelný a křehký. A že je na něm člověk naprosto závislý.

Program zasedání zastupitelstva byl schválen 47 hlasy.

Pět bodů k jihočeským nemocnicím se týkalo zvýšení základního kapitálu. Finance získané nemocnicemi budou použity na financování projektů zaměřených na zabezpečení krizového řízení a úspor provozních a/nebo energetických nákladů. V Nemocnici Prachatice, a.s. se bude pořizovat nový dieselagregát, rozvody, trafostanice, úsporu provozních nákladů v prádelně a další energetické úspory. V ostatních nemocnicích to je podobné.
Pro zvedlo ruku 47 zastupitelů.

Osm dalších bodů se týkalo projektů modernizace a výstavby krajských komunikací. Je šance získat další peníze na silnice předložením připravených projektů do 70. výzvy IROP (Integrovaný regionální operační program). Bylo by trestuhodné tuto šanci nevyužít. Proto bylo svoláno zasedání. Všechny předkládané projekty představují v součtu částku 1,8 miliardy korun. Z IROPu by kraj měl získat 1,4 miliardy korun.
Pro České Budějovice je důležitý projekt „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“. Stavba hlavni trasy je v celé délce novostavbou, která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově silnice II. třídy) a budoucí dálnici D3. Místem napojení na D3 0310/II Hodějovice – Třebonín je připravována MUK Roudné. Stavební realizace se předpokládá na 18 měsíců to v letech 2020 – 2021. Tento termín je podmíněn bezproblémovým majetkoprávním vypořádáním a je navázán na realizaci dálnice D3. Celková délka obchvatu je 2,706 km. 18 měsíční výstavba snad nebude jen zbožným přáním.
Na podnět opozice bylo přijato doplňkové usnesení, které ukládá příslušnému náměstkovi, aby se zvýšenou pozorností a dohledem dbal na koordinaci všech staveb klíčových komunikací souvisejících s dálnicí D3 v i okolí Českých Budějovic, ať už je staví město, kraj či stát. Zkrátka, aby se nestalo, že některá silnice skončí v polích a bude se čekat na dostavbu navazujících silnic.

Tentokrát bez tečky. Pánové Kozelka a Sámek nepřišli.

Poslední zasedání krajského zastupitelstva v roce 2018 proběhne ve čtvrtek 13. 12. 2018.

Následovalo krátké jednání rady kraje, kde jsme „zúřadovali“ zvýšení základního kapitálu některých jihočeských nemocnic.