Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / prosinec 18

Ve čtvrtek 13. prosince naposledy v tomto roce jednali zastupitelé Jihočeského kraje. Průběh zasedání přibližuje člen krajské rady Jihočeského kraje za klub PRO JIŽNÍ ČECHY Ivo Moravec.

Koalice byla v plném počtu, z opozice omluveno několik zastupitelů. Program jednání byl schválen 48 hlasy.

To nejdůležitější, co jsme projednávali, byl rozpočet na rok 2019. Prioritami rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 je:
− pokračování jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020,
− finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje,
− finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě výhradně z vlastních zdrojů kraje,
− obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní,
− eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2019, tak i v následujících letech 2020 a 2021.

Zde jsou základní parametry rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2018 a 2019:

Financování je pro rok 2019 navrženo ve stejném objemu jako je schodek návrhu rozpočtu a činí 489 056 700 Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem nebo půjčkou.
Naopak předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje a Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

Na investice je vyčleněno 4 292 083 850 Kč. V minulých letech šlo na investice cca 1,8 miliardy Kč. V letošním roce to bude něco přes 3 miliardy korun.

Ze strany veřejnosti nepřišla jediná připomínka či podnět. Diskuse k rozpočtu byla dlouhá, což se samozřejmě v případě rozpočtu sluší a patří. Pro rozpočet nakonec hlasovali i zastupitelé za ODS a KSČM. Pro bylo 38 zastupitelů, proti nebyl nikdo, zdrželo se 8 zastupitelů.

Projednával se i Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na roky 2020 a 2021. Zde je celková bilance hospodaření Jihočeského kraje pro roky 2018 až 2021.

I v dalších letech se předpokládají investice ve výši kolem 4 miliard korun. Pro hlasovalo 35 zastupitelů, proti byl jeden zastupitel, zdrželo se 10 zastupitelů.

Schválili jsme provozní dotace ve výši 24 450 000 Kč a investiční dotace ve výši 1 500 000 Kč pro Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Dle mého soudu je nezbytné, aby se sešly reprezentace kraje i města a dohodly se na dalším společném postupu rozvoje letiště a jeho nejbližšího okolí.

I tentokrát si své vystoupení neodpustili sveřepí pánové Kozelka a Sámek.

V prvním pololetí roku 2019 se krajské zastupitelstvo sejde čtyřikrát ve dnech 14. 2., 11. 4., 23. 5. a 27. 6.