Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / září 18

Ohlédnutí za prvním poprázdninovým jednáním Zastupitelstva Jihočeského kraje nabízí člen rady kraje Ivo Moravec.

Jednání zastupitelstva předcházelo mimořádné zasedání rady města. Opětovně se projednávala žádost TJ Sokol České Budějovice o navýšení dotace na rekonstrukci tribuny atletického stadionu. Rada doporučila zastupitelstvu kraje schválit navýšení individuální dotace TJ Sokol České Budějovice ve výši 7 000 000 Kč na spolufinancování projektu „Rekonstrukce atletického stadionu – I. Etapa (tribuna)“, přičemž Jihočeský kraj a jím zřizované organizace budou mít recipročně právo využívat za provozní náklady sportoviště v majetku TJ Sokol České Budějovice po dobu 15 let či do výše 3 000 000 Kč dle toho, co nastane dříve.

Při zahájení jednání zastupitelstva jsem si všiml novinky. Paní zastupitelka Kozlová již není členkou klubu ANO, ale je vedena jako nezařazená.

Schválili jsme Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Středočeským krajem. Memorandum je obecné a týká se spolupráce v oblastech dopravy, životního prostředí (zejména pak v oblasti vodního a odpadového hospodářství), kultury, školství, zdravotnictví, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. Nyní už zbývá jen maličkost. Začít memorandum naplňovat. Například rychlou dostavbou dálnice D3. Pro bylo 40 zastupitelů.

K projednání v zastupitelstvu byl předložen důležitý a potřebný (alespoň z mého pohledu) dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. V Česku nám dosud chybí vládní strategie a koncepce paliativní péče o umírající a jejich rodiny. Až 70 procent lidí u nás umírá v nemocnicích. Paliativní péče se tam ale teprve rozvíjí. V jižních Čechách jsme se rozhodli na vytvoření celostátní koncepce již dále nečekat. Dokument popisuje současnou situaci v oblasti paliativní péče, nastiňuje možnosti a výzvy pro další období do roku 2023 a stanovuje priority a opatření nutné k systémovému zajištění paliativní péče v Jihočeském kraji. Vedla se poměrně dlouhá debata. Zejména na téma kamenný hospic v Českých Budějovicích. To je otázka budoucnosti a její odpověď nechává koncepce otevřenou. Pozemek pro případnou budoucí stavbu kamenného hospice u Arpidy je blokován. Pro bylo 47 zastupitelů.

Schválili jsme spolufinancování a předfinancování projektů několika krajských nemocnic. Projekty jsou zaměřené na oblast IT – nemocniční informační systémy. Přijato 44 hlasy.

Velká až převeliká debata se vedla na téma podpory či nepodpory rekonstrukce tribuny českobudějovického Sokola. Přijímám argumenty, že se jedná o individuální nesystémovou podporu. Život je však pestrý. Nelze vše zařadit do škatulek. Setrval jsem na svém a stejně jako ve všech předchozích hlasováních v městském zastupitelstvu i radě kraje jsem pro finanční dotaci „sokolům“ zvedl ruku. Teď musí Sokol stavbu zdárně dotáhnout do konce. Pro podporu ve výši 5 000 000 Kč bylo 36 zastupitelů. Pro navýšení podpory o 7 000 0000 Kč hlasovalo 29 zastupitelů. V tomto případě prošlo jen těsně. Minimální potřebný počet hlasů pro schválení je 28 hlasů.

Kladně jsme se postavili k několika žádostem o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu. Bylo by vhodné se do budoucna zamyslet nad systémovým řešením, aby individuálních ad hoc dotací bylo co nejméně. To se ovšem lehko řekne, ale hůře uskuteční.

Vzali jsme na vědomí plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2018. To už je ale nyní zastaralé. Seznámím Vás s aktuálním stavem ke konci srpna. Schodek rozpočtu je 30 000 000 Kč. Příjmy jsou splněny na 63%. Daňové příjmy jsou na tom lépe > 68%. V investicích (faktury proplacené i registrované) jsme na 35%. Pro srovnání toto číslo pro město se pohybuje kolem 10%. Ke konci roku dle kvalifikovaného odhadu je předpoklad, že se podaří investiční plán naplnit z 85%. Pro porovnání, dříve se ročně proinvestovala částka 1,5 – 2,0 miliardy korun. Letos je předpoklad investic kolem 4 miliard korun. Na termínovaných účtech má kraj uloženo 350 000 000 Kč.

Na závěr jednání zastupitelstva opět vystoupili pánové Kozelka a Sámek a pár minut po třetí hodině bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Další jednání krajského zastupitelstva budou 18. října a 13. prosince.