Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Jen zdánlivě bezvýznamný projekt

V abecedě zločinů komunismu nalezneme pod písmenem „Ž“ heslo železná opona. Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci společně s Gymnáziem Zwettl společně realizují přeshraniční projekt „Za železnou oponou“. Projekt s celkovými výdaji přes 200 000 Kč financovaný z Fondu malých projektů Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – ČR 2014-2020 započal v červnu 2018 a bude probíhat až do září […]

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / září 18

Ohlédnutí za prvním poprázdninovým jednáním Zastupitelstva Jihočeského kraje nabízí člen rady kraje Ivo Moravec. Jednání zastupitelstva předcházelo mimořádné zasedání rady města. Opětovně se projednávala žádost TJ Sokol České Budějovice o navýšení dotace na rekonstrukci tribuny atletického stadionu. Rada doporučila zastupitelstvu kraje schválit navýšení individuální dotace TJ Sokol České Budějovice ve výši 7 000 000 Kč na spolufinancování projektu […]

Moravec: Poslední věci člověka

Strach ze smrti je pro mnoho lidí tím nejhorším, s čím se kdy setkali. Jiní se ale mnohem více bojí samotného umírání. Trápení spojené s umíráním zmírňuje paliativní péče. Jedná se o přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem  ohrožující  nemocí, prostřednictvím  předcházení  a  zmírňování  utrpení  pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení […]