Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Představujeme naše kandidáty: PAVEL KLÍMA

Představujeme naše kandidáty: PAVEL KLÍMA

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice, zastupitel městyse Malšice, 45 let Narodil se 26. května 1971 v Táboře, v současnosti žije v obci Obora u Malšic. Je ženatý a má 3 děti. Vystudoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. V letech 1996 až 2003 působil jako učitel na 5. ZŠ v […]

Představujeme naše kandidáty: TOMÁŠ BOUZEK

Představujeme naše kandidáty: TOMÁŠ BOUZEK

JUDr. Tomáš Bouzek, advokát, zastupitel města České Budějovice, VŠ pedagog, 41 let Narodil se 24. července 1975. Je ženatý a má jedno dítě. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1999 vykonával právní praxi v Českých Budějovicích jako advokátní koncipient, v roce 2002 složil státní rigorózní zkoušku na […]

Představujeme naše kandidáty: IVO MORAVEC

Představujeme naše kandidáty: IVO MORAVEC

Ing. Ivo Moravec, ředitel neziskové organizace, zastupitel města České Budějovice, 52 let Narodil se 16. května 1964 v Kyjově. Je ženatý a má dvě dcery. Vystudoval lesnickou fakultu v Brně a studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1975 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní […]