Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Moravec: Poslední věci člověka

Strach ze smrti je pro mnoho lidí tím nejhorším, s čím se kdy setkali. Jiní se ale mnohem více bojí samotného umírání. Trápení spojené s umíráním zmírňuje paliativní péče. Jedná se o přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem  ohrožující  nemocí, prostřednictvím  předcházení  a  zmírňování  utrpení  pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.

V Česku nám dosud chybí vládní strategie a koncepce paliativní péče o umírající a jejich rodiny. Až 70 procent lidí u nás umírá v nemocnicích. Paliativní péče se tam ale teprve rozvíjí. V jižních Čechách jsme se rozhodli na zrození celostátní koncepce péče o umírající a jejich blízké již dále nečekat. Byla sestavena pracovní skupina, která vytvořila kvalitní  strategický dokument „Koncepci paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023“

Ten popisuje současnou situaci v oblasti paliativní péče, nastiňuje možnosti a výzvy pro další období do roku 2023 a stanovuje priority a opatření nutné k systémovému zajištění paliativní péče v Jihočeském kraji.

Pracovní skupina vycházela nejen z dostupných dat a informací a dlouhodobé praxe, ale i ze zkušeností a názorů těch, kteří své blízké v závěru života doprovázeli. Členem pracovní skupiny byl i náš krajský zastupitel Pavel Klíma.

Rada kraje koncepci vzala na vědomí a všemi hlasy přítomných radních  doporučila krajskému zastupitelstvu strategii schválit.