Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Představujeme naše kandidáty: IVO MORAVEC

Ing. Ivo Moravec, ředitel neziskové organizace, zastupitel města České Budějovice, 52 let

03_moravecNarodil se 16. května 1964 v Kyjově. Je ženatý a má dvě dcery. Vystudoval lesnickou fakultu v Brně a studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Od roku 1975 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. V roce 2006 byl na kandidátce ODS zvolen zastupitelem Č. Budějovic. V roce 2010 se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, v současnosti je jeho předsedou. V letech 2010 až  2014 byl neuvolněným členem rady města. Od listopadu 2014 do června 2015 pracoval ve funkci prvního náměstka primátora Českých Budějovic.

Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., jejímž zakladatelem je Svaz měst a obcí České republiky. Na částečný úvazek pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, kde se zabývá studiem horských smrkových lesů. Je členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci. V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+. Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu.