Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Program

01_svecMilé Jihočešky, milí Jihočeši,

děkujeme Vám, že se chcete seznámit s naším volebním programem. Je potěšující, že vám budoucnost kraje není lhostejná.

V našem programu PRO JIŽNÍ ČECHY najdete konkrétní návrhy, jak život v našem kraji dále zlepšovat. Zcela jistě zde nemůže být úplně vše, co bychom chtěli prosadit, ale to, co je zde uvedeno, považujeme za reálné cíle, kterých bychom společně s vámi chtěli dosáhnout. O jednotlivých návrzích s vámi budeme rádi diskutovat. O vaše podněty a návrhy stojíme. A to nejen před volbami, ale i po nich.

Koalice PRO JIŽNÍ ČECHY vznikla s cílem spojovat a propojovat. Stejně jako v našich obcích a městech chceme propojovat smělé vize s jednoduchými kroky. Dokážeme spojit lidi, kteří chtějí pro náš kraj to nejlepší.

Pojďme tedy společně dát kraj do Vašich rukou.

Váš

Jiří Švec,
kandidát na jihočeského hejtmana

Kapitoly volebního programu:
01 | Doprava: kraj propojený moderní dopravní sítí
02 | Rozvoj a hospodářství: chytrými městy propojený kraj
03 | Životní prostředí a energetika: kraj propojený energií, kterou ale zbytečně neplýtvá
04 | Zdravotnictví: kraj spojující zdraví s odpovědností
05 | Školství: kraj propojený vědomostmi
06 | Sociální oblast: kraj propojený pro ty, kteří to potřebují
07 | Kultura a cestovní ruch: moderní kraj spojený tradicí a zážitkem