Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

ROZVOJ A HOSPODÁŘSTVÍ: CHYTRÝMI MĚSTY PROPOJENÝ KRAJ

„Přestaňme investicemi reagovat na problémy minulosti, ale dívejme se vpřed. Přestaňme látování děr na silnicích říkat investice. Více než kde jinde musíme právě v rozvoji kraje spojit zkušenosti z jednotlivých koutů naší země i zahraničí a napřít úsilí k vytvoření chytrého a soběstačného kraje.“

Každá investice musí mít vizi a vidinu budoucnosti. Na počátku si musíme říci, jaký chceme kraj. Je v první řadě nezbytné definovat dlouhodobý strategický plán kraje s delším horizontem, nikoliv pouze s krátkodobým výhledem na nejbližší programové období evropských dotací.

Že jsou dlouhodobé plány nudné, složité a nikoho nezajímají? Od toho jsou tu politici, aby vize představovali, prezentovali a občanům trpělivě vysvětlovali. Moderní kraj nevytvoří pár desítek zastupitelů, ale všichni Jihočeši společně.

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme v co největší míře spolupracovat s městy a obcemi, abychom přinesli opravdovou a reálnou vizi kraje. Chceme, aby kraj podporoval nejnovější trendy, ale nezapomínal na svou historii. Chceme propojit dílčí řešení v jednotlivých oblastech v jeden smysluplný celek.

BUDEME PODPOROVAT:

SMART REGION

 • aby byl náš kraj vlajkovou lodí v rozvoji tzv. chytrých řešení
 • Smart City koncepce pro jednotlivé obce a města, vytvoření Smart Regionu pro celý kraj
 • propojování investic v oblastech odpadového hospodářství, energetiky, aplikací pro služby občanům a turistům, elektromobility, řízení dopravy a dalších v jeden funkční celek
 • města a obce v přijímání a zavádění moderních technologií do běžného chodu jejich úřadů, aby mohli lidé komunikovat s úřady z domova

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • průhledné soutěžení veřejných zakázek a ukončíme praxi jejich drobení
 • důraz na kvalitu, nikoliv jen a pouze na cenu
 • omezení prostoru pro korupci

FINANCE A MAJETEK

 • odpovědné hospodaření, rozdělování investic a plánování investic na základě dlouhodobých cílů kraje
 • investice do moderních technologií s dlouhodobou vizí
 • pomoc malým obcím vyznat se ve změti informací o dotačních programech
 • aktualizaci zásad územního rozvoje kraje s výhledem minimálně na 15 let

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY