Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Samohýl: Jihočeské školství potřebuje koncepci a odvahu

06_samohylŠkolství v kraji je významně poznamenáno nekoncepční politikou MŠMT a špatnou informovaností, což se aktuálně ukázalo na tématu společného vzdělávání (inkluze) a na představách ministerstva školství revidovat financování regionálního školství. Jihočeský kraj trpí nevyváženou strukturou středních škol v kraji, kde současné vedení není schopno posazovat svoji vizi vzdělávání. Současné vedení kraje nenašlo odvahu k řešení sítě a struktury středních škol v Jihočeském kraji. Hlavní cílem by nemělo být rušení a slučování škol, tedy hledání úspor, ale idea vzdělávání v kraji.

Je nutné také řešit situaci kvalitního technického vzdělávání, po kterém je na trhu práce stálá poptávka. Zvýšit by se měla tím i atraktivita a úroveň učebních oborů v základních profesích. Spolupráce a podpora základních škol, zvláště na menších obcích, spolu s podporou sportu a volnočasových aktivit mládeže, je nedostatečná. Důležitá je i podpora spolupráce Jihočeské univerzity s podnikateli a firmami v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe.

Pro rozvoj kraje má školství ještě jednu důležitou roli, a to je úloha kulturní. Školy ve městech a obcí by měly být centry života, kultury a inspirace. Budeme tedy podporovat i venkovské střední školy, a to nejen v několika větších okresních městech, což by mohlo přispět k dalšímu zamezování vylidňování venkovských oblastí.  Podpoříme i z krajských prostředků školy, které jsou těsně pod minimálním normativem počtu žáků, i z důvodu oživování života v obcích a osídlování venkova. Právě školy v obcích mohou být nositeli obnovující se kultury.

Pasivita a ideová předpojatost se konkrétně ukázala ve chvílích, kdy kraj nepodpořil vznik Waldorfského lycea, které by navázalo na dvě fungující ZŠ tohoto typu v kraji. Osobní spory pak vedly k omezení fungování Britského centra v Českých Budějovicích.

Významná témata se týkají také mládeže a sportu. Je nutné zavedení jasných, transparentních a dlouhodobě neměnných pravidel pro podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit, zvláště mládeže. Budeme posilovat granty podporující sportovní činnosti výkonnostního a zvláště masového sportu, s upřednostněním podpory mladých sportovců. Podpoříme a zintenzivníme prevenci negativních jevů mezi mládeží. Podpoříme vedoucí kroužků, trenéry a vychovatele v mimoškolní výchově.

V oblasti školství je před námi v Jihočeském kraji řada úkolů. My však máme dostatek erudice a odvahy se k těmto výzvám postavit aktivně a odpovědně.

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.,

vysokoškolský pedagog