Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

SOCIÁLNÍ OBLAST: KRAJ PROPOJENÝ PRO TY, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

„Řešme problémy dříve, než nastanou. Nepodceňujme prevenci a ukazujme i těm nejmenším, na co si dávat pozor. A společně pak pomáhejme těm, kteří se nedostali do složité životní situace vlastní vinou. Ne těm, kteří si to sami zvolili. Překonejme společně už ten starý koncept, že solidarita znamená pouze dát někomu peníze.“

Solidarita je věc, která má smysl. Je mezi námi spousta Jihočechů, kteří chtějí pomáhat druhým. Inspirujme se od nich a podporujme je. Politici nesmí stavět překážky, ale naopak být těmi, kteří ze své pozice dokáží ostatní motivovat. Nejde vždy jen o peníze a dotace, někdy stačí na problém upozornit a společnost už si najde cestu, jak vyjádřit solidaritu.

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme zajistit stabilní síť kvalitních sociálních služeb, která bude pokrývat širokou škálu problémů. Klíčová je pro nás práce s dětmi a mládeží. Zaměříme se na prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Budeme reagovat na stárnutí populace navýšením počtu pobytových zařízení co nejblíže k občanům, zkvalitněním poskytovaných služeb. Budeme podporovat terénní služby, včetně domácí hospicové péče.

BUDEME PODPOROVAT:

  • preventivní programy zaměřené na sociálně patologické jevy, prevenci alkoholových i nealkoholových drog
  • optimální nastavení podmínek a kritérií pro zařazení poskytovatelů sociálních služeb do krajské sítě
  • spolupráci školy a rodičů dětí, které začínají mít výchovné problémy
  • zachování principů komunitního plánování sociálních služeb
  • důkladné zmapování sociálních služeb, aby se zbytečně nepřekrývaly
  • vytvoření systémové podpory domácí hospicové péče
  • služby pro seniory v pobytových zařízeních a to i v menších obcích a v terénu

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY