Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Starostové se starají, aneb na venkově nám záleží

Starostové mají dlouhodobě mezi politiky největší důvěru obyvatel. Dalo by se říci, že na venkově to platí ještě víc. Na rozdíl od velkých měst, krajské či celostátní politiky jsou starostové v první „bojové“ linii. Denně přichází do styku s místními občany, pomáhají jim, a to nejen s běžnou agendou, ale často také s jejich osobními problémy.

Rozvoj venkova je z krajského hlediska jednou z nejvyšších priorit. Zvýšit kvalitu života obyvatel v regionech, zajistit kvalitní a dostupnou péči, zvýšit bezpečnost… To jsou úkoly, se kterými má krajský úřad pomáhat.

Z pozice starostů vnímáme rozvoj venkova jako jednu z klíčových rolí kraje. Sami se snažíme rozvíjet naše obce, ale v širším měřítku jsme a vždy částečně budeme odkázáni na spolupráci se státní správou, krajský úřad nevyjímaje.

Krajský úřad přináší jednotlivým regionům možnost jejich rozvoje například tím, že investuje do silnic, podporuje regionální autobusovou i železniční doprava, podporuje a propaguje cestovní ruch a v neposlední řadě má možnost i přispět ze svého rozpočtu na konkrétní projekty jednotlivým obcím.

Za účelem zvýšení kvality života jsme v naší obci vybudovali společenské centrum. Projekt spočíval v rekonstrukci společenského sálu. Německý tělovýchovný spolek tuto budovu vybudoval v roce 1936 a je výjimečná díky konstrukci stropu, jenž je postaven bez použití nosných trámů a je tvořen kosočtverečným samonosným systémem (kosočtvercových prvků je na stropě 336 a rozměry sálu jsou 22,54 m x 10,10 m). To je rekord, který byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den zaregistrován dne 9. prosince 2011. Stavby tohoto druhu jsou pouze dvě. Jedna v Německu a druhá u nás na Kvildě, ale právě ta v nejzápadnější části našeho kraje zapsaná do České knihy rekordů je navržená i na světový rekord.

Rádi bychom využili naše zkušenosti s rozvojem obcí, ve kterých nám občané dali svoji důvěru, v širším měřítku na území celého kraje. Máme Vám co nabídnout! Jsou zde oblasti, které krajský úřad příliš nevyužívá a které se přímo nabízejí. Jednou z nich je přeshraniční spolupráce např. s Bavorskem.

Na šumavské Kvildě, která je nedaleko česko-německých hranic, již tři roky existuje Centrum umění Kvilda, které je provozováno stejnojmenným spolkem. Jde o rezidenční centrum s velkým ateliérem pro umělce všech oborů, zejména však výtvarníky. Nyní v dalším domě v centru obce, v jehož přízemí je obecní úřad a v patře expozice z dějin obce, vznikla rekonstrukcí podkroví nová kulturní instituce – Galerie Kvilda, která je na Centrum úzce napojena. Galerie, stejně jako samotná výstava jsou podpořeny právě s využitím přeshraniční spolupráce z programu EU pro regionální rozvoj Cíl 3 Česká republika – Bavorsko.