Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

ZDRAVOTNICTVÍ: KRAJ SPOJUJÍCÍ ZDRAVÍ S ODPOVĚDNOSTÍ

„Nenechme lékaře odcházet za lepším výdělkem jinam. Važme si jich, nabídněme jim srovnatelné podmínky a efektivní řízení. Nechme však nemocnice normálně fungovat a nepřihlížejme dále nedostatku lékařů a enormní neefektivitě výdajů a investic. Věříme, že nikdo nechce umřít za to, aby bylo zdravotnictví bezplatné. Nehazardujme s naší budoucností!“

Největší výzvou pro systém zdravotní péče v kraji musí být důraz na budoucnost. Je nezbytné se připravit na změny a budovat systém vhodný pro péči o stárnoucí populaci a jeho propojení se sociálními službami. Je potřeba prosazovat rovný a průhledný přístup k dotacím poskytovaným krajem poskytovatelům zdravotních služeb.

PRO JIŽNÍ ČECHY uděláme vše, aby lékaři v našem kraji zůstali a cítili podporu. To samé platí i pro zdravotní sestry a další personál nemocnic. Jen tak budou nemocnice poskytovat pacientům kvalitní služby, které si lidé zaslouží a potřebují.

Budeme podporovat:

  • zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče
  • koncepční řešení odchodů lékařů a sester i nedostatku praktických lékařů
  • větší provozní i personální provázanost jednotlivých nemocnic krajského holdingu
  • povinné zveřejňování cen a informací o jednotlivých výkonech
  • větší odpovědnost pacientů za péči o své zdraví
  • sportovní a vzdělávací projekty, které přispějí k hlubšímu povědomí o zdravém životním stylu

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY