Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA: KRAJ PROPOJENÝ ENERGIÍ, KTEROU ALE ZBYTEČNĚ NEPLÝTVÁ

„Ochrana životního prostředí je pro nás především projevem odpovědnosti k následujícím generacím. Cílem musí být nalézt dohodu mezi těmi, kdo životní prostředí přímo ovlivňují a těmi, kteří životní prostředí užívají. Hledejme rovnováhu mezi hospodařením a ochranou přírody, nestavme jedno proti druhému.“

Příroda je dědictví a je naším úkolem jí předat budoucím generacím v lepším stavu. Nezapomínáme ale ani na ochranu našeho kulturního dědictví. Na venkově se zasadíme o rozvoj spolkové činnosti, ve městech budeme klást větší důraz na kvalitu veřejného prostoru.

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme šetrně využívat přírodní bohatství a vyvarovat se nevratných zásahů do funkčních ekosystémů.

BUDEME PODPOROVAT

ENERGETIKA

  • efektivní využívání zbytkového odpadu
  • využívání obnovitelných zdrojů jen v těch případech, kdy nedochází k nežádoucím vedlejším jevům
  • alternativní zdroje elektrické energie, které nevyžadují zbytečné stavební zásahy do krajiny

OCHRANA PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ

  • funkční a fungující Národní park Šumava s jasnou koncepcí a vizí
  • maximální možné zpřístupnění přírodních rezervací a dalších chráněných území

ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

  • zastavení degradace půdního fondu
  • výsadbu druhově pestrých lesních společenství
  • rozvoj spolkové činnosti i podnikatelských aktivit nepoškozujících životní prostředí

OBCE A MĚSTA

  • vznik kvalitní architektury veřejných staveb, která bude zohledňovat nejen technické řešení, ale i estetiku, funkčnost a nízké energetické náklady
  • taková zadání veřejných staveb, která zohledňují dlouhodobé koncepce a strategie, včetně péče o krajinu a veřejný prostor

zpět na volební program PRO JIŽNÍ ČECHY